Formsprutade plastdetaljer

Fördelar formsprutade plastdetaljer

Man väljer formsprutning av flera anledningar.

 • Formsprutning är idag det effektivaste och mest använda sättet att ta fram stora volymer av produkter med komplicerade former.
  .
 • Stora serier kan produceras på mycket kort tid, och till låg kostnad, då de flesta maskiner idag är helautomatiserade.
  .
 • Många branscher ställer extremt höga krav på måttnoggrannhet, ytans struktur och att produkterna är helt identiska med varandra. Detta gör formsprutning till det självklara alternativet.
  .
 • Formsprutning är ett synnerligen kostnadseffektivt sätt att tillverka plastdetaljer, även i relativt små serier.
  .
 • Tekniken är också miljövänlig. Produktion med formsprutning gör att man, förutom att använda nyproducerat plastgranulat, kan använda sig av kasserade, felaktiga eller returnerade varor och återanvända dessa i produktionen.

 

Återvinning och miljö

I Sverige har vi blivit duktiga på att återvinna plast. Ett exempel är PET-flaskorna som har haft en fungerande återvinning i många år. Varje år pantas 1,6 Miljarder (!) burkar i Sverige, vilket är nästan 90% av alla som tillverkas.

Termoplasten utgör, enligt Svenska Miljöinstitutet, nära 95% av Sveriges plastkonsumtion. Och tack vare de många alternativ till återvinning som finns, har termoplasten ingen större negativ påverkan på vår miljö.

Klicka här för att ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift